Vlna osvěžení ze Sandry Želatovice

Pěstitelské pálení


Pěstitelské pálení má v Čechách a samozřejmě i na Moravě velkou tradici.

Celý systém nám byl dodán firmou J.HRADECKÝ spol.s r.o. z PACOVA, která technologii i nainstalovala. Jedná se o nejmodernější metodu, která zaručuje vynikající kvalitu finálního produktu. Systém pěstitelské pálenice je všem zasvěceným dobře znám, a proto se o něm nebudeme dále zmiňovat.

Více informací o této metode naleznete na jejich stránkách:
www.hradeckypacov.cz

Jen na ukázku uvádíme nekolik málo obrázku:

Palírna Palírna

Palírna
Počet návštěv:
© 2005 Created by PEZA Trade